Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1. Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, welke via de website van ZEIDO afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden. 
1.2. Alleen door schriftelijke toestemming van ZEIDO, zou er van de algemene voorwaarden kunnen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen. 
1.3. ZEIDO heeft altijd het recht om de inhoud van de webwinkel en de algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten 
2.1. In de webwinkel van ZEIDO zijn altijd aanbiedingen aanwezig. Deze zijn vrijblijvend en niet bindend, maar puur uitnodigend voor het plaatsen van een bestelling. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 
2.2. Een overeenkomst tussen u en ZEIDO komt tot stand nadat een bestelling is binnengekomen in ons archief, middels de bestelprocedure in onze webwinkel. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging. 
2.3. De administratie van ZEIDO geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ZEIDO verrichte leveringen. ZEIDO erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. 
2.4. ZEIDO behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 
2.5. ZEIDO garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website. 

3. Prijzen / betaling 
3.1. Alle prijzen in de webwinkel van ZEIDO zijn uitgedrukt in euros, inclusief de BTW en exclusief verzendkosten. 
3.2. Alle bestellingen worden door ZEIDO thuisbezorgd. De verzendkosten zijn gratis voor bestellingen vanaf € 20,00. De verzendkosten voor leveringen in België, Nederland, Luxemburg zijn € 2,95. Voor leveringen in Frankrijk en andere EU-lidstaten bedragen deze € 3,95.
3.3. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig. 
3.4. Alle bestellingen moeten vooraf aan ons worden voldaan. 
3.4.1 U maakt het factuurbedrag van uw bestelling over op het bankrekeningnummer IBAN: BE06 0018 29199122, BIC: GEBABEBB o.v.v. uw naam en het verzendadres. 

4. Transport 
4.1 Om uw product bij u thuis te bezorgen, maakt ZEIDO gebruik van Bpost. 
4.2. ZEIDO bepaalt de wijze van verzending, tenzij anders overeengekomen. 
4.3. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de EU. Bij levering buiten de EU is het transportrisico voor de klant.

5. Aflevering en levertijd 
5.1. Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad. Na ontvangst van uw betaling is het ons streven de producten binnen 5 werkdagen aan te leveren. 
5.2. ZEIDO geeft u bericht, wanneer er verzonden gaat worden. 
5.3. Bestellingen worden door ons mits mogelijk verzonden als brievenbuspost. Brievenbuspost is erg handig aangezien je niet thuis hoeft te blijven om de zending in ontvangst te nemen.
5.4. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u een verwachte levertijd doorgeven. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder opgave van redenen en kosteloos de bestelling annuleren. Dit dient wel schriftelijk (e-mail) te gebeuren door u. 
5.5. De door ZEIDO opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen. 

6. Afkoelingsperiode 
6.1. Nadat u het door u bestelde product hebt mogen ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met ZEIDO te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uitzondering hierop: Aanbiedingsartikelen en speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
6.2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan ZEIDO te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar ZEIDO. U kunt het product alleen retourneren indien het product nog in originele staat is en in een niet beschadigde verpakking verzegeld is. U draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden. Niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd. 
6.3. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met ZEIDO aanging, zullen wij binnen 5 dagen, nadat ZEIDO het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u crediteren (verzendkosten worden niet vergoed).
6.4. ZEIDO behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van ZEIDO of de leverancier) is beschadigd.
6.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ZEIDO schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ZEIDO u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. ZEIDO heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. 

7. Respect voor uw persoonlijke gegevens 
7.1. ZEIDO zal uw persoonsgegevens opnemen en verwerken in een of meer bestanden. Het doel van deze verwerking is het door kunnen nakomen van de overeenkomst die u en ZEIDO zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u ZEIDO persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NIMMER aan derden verstrekt worden. 
7.2. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke u heeft ingevuld tijdens de bestelprocedure. 
7.3. U kunt te allen tijden uw persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij ZEIDO bekent zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk een overzicht verstrekken van de bij ZEIDO aanwezige gegevens. 
7.4. Veilig bestellen. Als u producten bij ZEIDO bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens in te vullen. ZEIDO draagt er zorg voor dat al uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen. Er worden geen klant- en betaalgegevens op het internet opgeslagen. 

8. Toepasselijk recht 
8.1. Op alle overeenkomsten, welke u heeft afgesloten met ZEIDO, is het Belgisch recht van toepassing. 


Schrijf je in voor de nieuwsbrief